Bestuur en leiding

Het bestuur van Amstels Gymnastiek-Vereeniging bestaat uit de volgende personen:

Nicole van Groeningen

Voorzitter

Shirley van Velthoven

Secretaris

Evert Isken

Penningmeester (tijdelijk)

Vacature

Lid van bestuur (TC)

Evert Isken

Lid van bestuur (internet, communicatie)

De leiding van de diverse programma’s is in handen van:

Caya Renardus

Leider maandagavond (a.i.), woensdag- en donderdagavond

Patty Cihan

Leidster maandag- en dinsdagavondEd van Cappellen, Ronja en Saar

Leiding jeugd woensdag (voorlopig)

De redactie van Amstelsbrug bestaat uit:

Nicole van Groeningen

Shirley van Velthoven

Bas Auer