AVG

AVG OK.html

Wed, 04 May

AVG

AVG OK.html

Wed, 04 May

GELUKKIG NIEUWJAAR!

Het bestuur van Amstels Gymnastiek-Vereeniging wenst u allen een gezond, gelukkig en sportief 2020 toe!

Fri, 03 January

Overlijden Marijke Pool-Lohmann

Marijke had de moed om nog minstens tien jaar verder te gaan.

Machteloos zagen we toe hoe ze onverwachts en in korte tijd veel moest inleveren. Met onze steun heeft ze thuis, te midden van alles wat haar dierbaar was, rustig afscheid van ons kunnen nemen.


        Marijke Pool-Lohmann

        Weduwe van Prof. Dr. Jan Pool

        Amsterdam, 4 april 1937 – Leiderdorp, 18 april 2019


Toegewijde moeder, tante en oma

Zeer begaan met natuur, muziek en beeldende kunsten

Revalidatie-verpleegkundige in het Nederlands Studentensanatorium te Laren

en praktijkassistente

Sociaal raadsvrouw te Voorschoten van 1976 tot 1986

Actief betrokken bij Amstels Gymnastiek Vereeniging, Vrienden van Modern Glas, PvdA, D’66 en het Nationaal Muziekinstrumenten Fonds.


Albert-Jan Pool & Birgit Hartmann-Pool, Pia Elina

Otto Ede Pool & Marjolein Kikkert, Hidde en Max

Gijs Pool

Michiel Pool & Petra Flipse, Marijn, Lars en Marijn


Wij nodigen u van harte uit voor de afscheidsbijeenkomst

op vrijdag 26 april in de Dorpskerk, Hoofdstraat 19, Leiderdorp.

Ontvangst vanaf 11.00 uur, bijeenkomst van 11.30 tot 14.00 uur.

De crematie en bijzetting in het graf van de familie in Laren nh zullen

later plaatsvinden.


Marijke is thuis. Woensdag 24 en donderdag 25 april is er van

14.00 tot 16.00 uur gelegenheid om persoonlijk afscheid te nemen op

Essenpark 18, 2351 cj Leiderdorp.


Correspondentie:

Familie Pool, Essenpark 18, 2351 cj Leiderdorp, michiel@michielpool.nl

Tue, 23 April

Afscheid Bert Eker

Net voor de kerstdagen ontvingen wij een overlijdensbericht van Bert Eker. Na een ziekbed overleed hij, 81 jaar oud, op 18 december j.l.

Bert Eker staat in de herinnering van velen als een enthousiaste leraar en een mooi, oprecht mens.

Wij wensen Anneke Eker, de kinderen en kleinkinderen heel veel sterkte de komende tijd.

Fri, 28 December

Ons bereikte het droeve bericht dat Joke, de vrouw van Ed van Cappellen, in oktober j.l. is overleden.

Het bestuur van Amstels G.V. wenst Ed heel veel sterkte toe bij het verwerken van dit verlies.

Tue, 06 November

Yogalessen vanaf 11 september 2018

Zoals al eerder bekend werd gemaakt, heeft Yvonne Schmidt, die jarenlang de yogalessen bij Amstels heeft begeleid, om persoonlijke redenen besloten met ingang van het nieuwe seizoen te stoppen met het geven van yogalessen aan Amstelsleden.

Vanaf 11 september 2018 zal Lianne de Koster de yogalessen op dinsdag leiden. Lianne is ons aanbevolen door een van onze zeer gewaardeerde leden. Volgens haar is Lianne goed, vakkundig, goed opgeleid, heeft ze een heldere, duidelijke stem en zijn haar lessen altijd nauwkeurig voorbereid.

De lessen starten vanaf 11 september 2018 iedere dinsdag (behalve tijdens de schoolvakanties, als de school gesloten is) om 19.00 uur en duren tot 20.15 uur.

Een proefles is altijd mogelijk. En als het u bevalt, zullen wij u graag als nieuw Amstelslid verwelkomen!

Mon, 10 September

Gelukkig Nieuwjaar!

Het bestuur van Amstels Gymnastiek-Vereeniging wenst al haar leden een mooi, gezond, liefdevol en sportief 2018 toe!

Fri, 29 December

Het jubileumboek ter gelegenheid van ons 150-jarig bestaan

Amstels 150 jaar rev def.pdf

Mon, 13 November

Het jubileumboek ter gelegenheid van ons 150-jarig bestaan

Mon, 13 November

Onze jaarlijkse "Open dag" is een mooie gelegenheid voor de kinderen om te laten zien wat ze in een heel jaar hebben bijgeleerd tijdens de turn- en gymnastieklessen van Luna, Thalia, en ook Annemieke tijdens de stageperiode van Luna in Aruba.

Alle groepen hadden iets speciaals ingestudeerd en werden met luid applaus van ouders, grootouders, zusjes en broertjes (die in groten getale aanwezig waren) beloond voor hun optreden!

In totaal hebben 51 kinderen meegedaan, dus dat was een mooie opkomst!

Dank aan de kinderen die met veel enthousiasme (maar ook met een beetje spanning) mooie oefeningen hebben laten zien, dank aan de ouders, grootouders en zusjes en broertjes die aanwezig waren om dat allemaal te bekijken en vooral ook dank aan Luna, Thalia en Annemieke, die met veel betrokkenheid en inzet de kinderen van alle leeftijdsgroepen weer een jaar lang het plezier van gymnastiek en turnen hebben bijgebracht!

Fri, 14 July

Cees Strik overleden

Op 2 juli j.l. is, na een solitair leven, gekenmerkt door regelmaat, zekerheid, vaste gewoonten en een grote interesse voor natuur, sport en turnen Cees Strik, op 85-jarige leeftijd, overleden. 

Op vrijdag 7 juli a.s. kunt u om 14.30 uur in de aula van Associatie Uitvaartverzorging, Purmerweg 31 te Purmerend afscheid nemen.

Daarna is er gelegenheid te condoleren in de koffiekamer aldaar.

Correspondentieadres: L.J. van Berkel, Wildschutweg 2, 1456 AE  Wijdewormer.

Thu, 06 July

Harm Nieman overleden

Vandaag bereikte ons het droevige bericht dat een van onze ereleden, Harm Nieman, is overleden.

Harm was sinds 1946 lid van Amstels en in februari van dit jaar heeft Nicole hem nog zijn jubileumspeld voor 70 jaar lidmaatschap mogen uitreiken. Dat deed zij in zijn woonplaats Vinkeveen omdat Harm niet (meer) in staat was om het jaardiner bij te wonen.

Harm was jarenlang penningmeester en maakte later ook vaak deel uit van de kascontrolecommissie. Een van zijn gevleugelde uitspraken was: "Er wordt niet gerommeld!". 

Wij wensen de familie, vrienden en allen die zich met hem verwant voelen heel veel sterkte toe!


Fri, 30 June

Clubkampioenschappen 2017

Resultaten Clubkampioenschappen 2017.docx

Tue, 25 April

Clubkampioenschappen 2017

uitnodiging onderlinge wedstrijd 2017.doc

Mon, 03 April

Amstelsbrug nr 1 - 1e kwartaal 2017

DE AMSTELSBRUG 2017-1.pdf

Mon, 03 April

Jaarvergadering + jaardiner

Op 22 april 2017 organiseren wij onze jaarvergadering en aansluitend het jaardiner.

De uitnodiging hiervoor vindt u in de Amstelsbrug die u in de tweede helft van maart zult ontvangen.

In de nieuwe Amstelsbrug ook de uitslag van de Bronzen Balken en het resultaat van de Grote Club Actie en van de de actie die wij met supermarkt Deen hebben georganiseerd.

Sun, 19 March

Rayonwedstrijden op 12 maart

Op 12 maart waren de Rayonwedstrijden in Amsterdam. Dit zijn recreatieve wedstrijden voor meisjes die 1 of 2 uur per week trainen.

Sun, 19 March

Jubileumpenning voor Amstels Gymnastiek Vereeniging

Op zaterdag 23 april 2016 heeft Amstels Gymnastiek Vereeniging de Jubileumpenning van de stad Amsterdam uitgereikt gekregen door wethouder Eric van der Burg (Sport).

Tue, 17 January

Jeugdwedstrijd om de Bronzen Balk

Op zondag 11 december 2016 vinden weer de jaarlijkse wedstrijden plaats in de Wethouder Verheyhal te Amsterdam waar diverse jeugdleden van onze vereniging hun beste beentje zullen voorzetten.

Mon, 21 November

Sponsoracties

Ook dit jaar doet onze vereniging weer mee met de Grote Clubactie maar nu met een gewijzigde opzet waardoor de kinderen slechts één keer langs de deur gaan en niet meer met geld over straat hoeven. Wij hopen en verwachten dat al onze jeugdleden mee zullen doen om zo onze vereniging van extra inkomsten te voorzien. Er gaat bij deze opzet van ieder verkocht lot € 2,31 naar onze vereniging wat wij heel goed kunnen gebruiken.

Hoe werkt deze methode in de praktijk?

Onze jeugdleden gaan met de verkoopboekjes langs de deur en noteren de gegevens van de lotenkopers in de verkoopboekjes. Een verkoopboekje bestaat uit 20 posities voor lotenkopers en 20 bedankbriefjes met deurzegels. De ingevulde verkoopboekjes worden op de woensdagmiddagen bij ons bestuurslid Evert Isken ingeleverd die voor de verdere afhandeling zorgt. Onze jeugdleden kunnen bij hem eventueel nog een verkoopboekje vragen om nog meer loten te verkopen. De Grote Clubactie incasseert éénmalig het bedrag bij de lotenkopers die de lotnummers op zijn/haar bankafschrift ontvangt.

Alle lotenverkopers kunnen prachtige prijzen winnen; zie de verkoopboekjes voor meer informatie. Voor uitleg van het verkoopboekje volgt u deze link:

https://youtu.be/eHUihwL9pkk

Het bestuur van Amstels Gymnastiek Vereeniging is dankbaar voor uw aller inzet en verwacht een vlekkeloos verloop van de Grote Clubactie.

Mon, 21 November

Sinterklaas

Dit is de nieuwe site 

Fri, 22 July