Privacy statement

Uw privacy

Amstels Gymnastiek-Vereeniging (Amstels G.V.) is ervan overtuigd dat de bescherming van persoonsgegevens van essentieel belang is voor haar activiteiten en voor al haar leden. Daarom willen wij u in dit privacy beleid heldere en transparante informatie geven over de wijze waarop Amstels G.V. persoonsgegevens verwerkt van leden en donateurs.

Uiteraard worden persoonsgegevens van leden en donateurs met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Hierbij houdt Amstels G.V. zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Wet bescherming persoonsgegevens. Verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is het gehele bestuur van Amstels G.V. Zoals de Wet bescherming persoonsgegevens vereist, worden de verwerkingen van persoonsgegeven uitgevoerd volgens de richtlijnen van AVG en vallen verder onder de voorwaarden en toezicht van de KNGU. In verband met een gekoppeld lidmaatschap zijn wij nl. ook verplicht gegevens aan de KNGU door te geven.

Waarvoor verwerken wij uw persoonsgegevens

Er zijn verschillende doeleinden waarvoor Amstels G.V. uw persoonsgegevens verzamelt en verwerkt. In het kader van haar dienstverlening verzamelt en verwerkt Amstels G.V. persoonsgegevens van u:

  • Wanneer u lid wordt van Amstels G.V. om u te kunnen informeren over lidmaatschaps-aangelegenheden;
  • Wanneer u lid wordt van Amstels G.V. om aan wedstrijden deel te kunnen nemen;
  • Wanneer u lid wordt van Amstels G.V. om u via nieuwsbrieven, verenigingsbladen en via de website te informeren over verenigingsactiviteiten.

Het bestuur van Amstels G.V. heeft toegang tot alle gegevens van haar leden; de leiding van de diverse afdelingen heeft alleen toegang tot de gegevens (naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres) die betrekking hebben op leden van de eigen afdeling.

U heeft het recht om inzage te krijgen in de gegevens die wij van u bijhouden. Zodra het lidmaatschap wordt beëindigd, zullen ook de gegevens uit onze bestanden verwijderd worden.

E-mail

Wanneer u lid bent geworden van Amstels G.V. krijgt u automatisch het verenigingsblad (in principe per e-mail) toegezonden. Als u dit verenigingsblad niet meer wenst te ontvangen kunt u zich altijd (schriftelijk of via een mailbericht) hiervoor afmelden.

Social Media

Amstels G.V. houdt haar leden graag, via het web en social media kanalen (Facebook), op de hoogte van resultaten van de trainingen, wedstrijden, open dagen, Sinterklaasfeesten en andere evenementen. Amstels G.V. is niet verantwoordelijk voor de omgang met persoonsgegevens door andere deelnemers aan social media kanalen of de content op social media kanalen. Indien u vragen of opmerkingen heeft, kan kunt u contact opnemen met Amstels G.V. via amstelsgym@gmail.com.

Websites van Amstels G.V. en andere websites

Op de websites van Amstels G.V. zou u een aantal links naar andere websites kunnen aantreffen. Amstels G.V. kan echter geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot de omgang door die partijen met uw gegevens. Lees hiervoor de privacyverklaring, indien aanwezig, van de site die u bezoekt.

Gebruik van persoonsgegevens door derden

Amstels G.V. laat geen gebruik van persoonsgegevens door derden zelf toe voor commerciële, charitatieve of ideële doeleinden.

Vragen

Heeft u na het lezen vragen of opmerkingen over ons privacy beleid, dan kunt u deze richten aan:

Amstels G.V., Diezestraat 14hs, 1078 JP Amsterdam of e-mail: amstelsgym@gmail.com.

U heeft altijd het recht van klagen en uw klachten kunt u indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen

Amstels G.V. behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacybeleid. Wij adviseren u dan ook om regelmatig op deze pagina te kijken of er wijzigingen zijn aangebracht. Indien Amstels G.V. een belangrijke wijziging doorvoert, die gevolgen heeft voor de wijze waarop Amstels G.V. uw persoonsgegevens verwerkt, dan zullen wij dit kenbaar maken via een berichtgeving op onze website of in ons verenigingsblad, de Amstelsbrug.

Amsterdam, mei 2018