Bestuur en leiding

Het bestuur van Amstels Gymnastiek-Vereeniging bestaat uit de volgende personen:

Nicole van Groeningen Voorzitter
Shirley van Velthoven Secretaris
Evert Isken Penningmeester (tijdelijk)
Vacature Lid van bestuur (TC)
Evert Isken Lid van bestuur (internet, communicatie)

De leiding van de diverse programma’s is in handen van:

Caya Renardus Leider maandagavond (a.i.), woensdag- en donderdagavond
Patty Cihan Leidster maandag- en dinsdagavond


Ed van Cappellen, Ronja en Saar Leiding jeugd woensdag (voorlopig)

De redactie van Amstelsbrug bestaat uit:

Nicole van Groeningen
Shirley van Velthoven
Bas Auer