Open dag op 12 juli

Onze jaarlijkse "Open dag" is een mooie gelegenheid voor de kinderen om te laten zien wat ze in een heel jaar hebben bijgeleerd tijdens de turn- en gymnastieklessen van Luna, Thalia, en ook Annemieke tijdens de stageperiode van Luna in Aruba.

Alle groepen hadden iets speciaals ingestudeerd en werden met luid applaus van ouders, grootouders, zusjes en broertjes (die in groten getale aanwezig waren) beloond voor hun optreden!

In totaal hebben 51 kinderen meegedaan, dus dat was een mooie opkomst!

Dank aan de kinderen die met veel enthousiasme (maar ook met een beetje spanning) mooie oefeningen hebben laten zien, dank aan de ouders, grootouders en zusjes en broertjes die aanwezig waren om dat allemaal te bekijken en vooral ook dank aan Luna, Thalia en Annemieke, die met veel betrokkenheid en inzet de kinderen van alle leeftijdsgroepen weer een jaar lang het plezier van gymnastiek en turnen hebben bijgebracht!