Afscheid Bert Eker

Net voor de kerstdagen ontvingen wij een overlijdensbericht van Bert Eker. Na een ziekbed overleed hij, 81 jaar oud, op 18 december j.l.

Bert Eker staat in de herinnering van velen als een enthousiaste leraar en een mooi, oprecht mens.

Wij wensen Anneke Eker, de kinderen en kleinkinderen heel veel sterkte de komende tijd.