Ons bereikte het droeve bericht dat Joke, de vrouw van Ed van Cappellen, in oktober j.l. is overleden.

Het bestuur van Amstels G.V. wenst Ed heel veel sterkte toe bij het verwerken van dit verlies.